W ubiegłym roku w wypadkach drogowych śmierć poniosło ponad 3 tys. osób, a ponad 40 tys. zostało rannych! Statystyka pokazuje, że jedna na dziesięć kolizji kończy się dla jednego z uczestników szpitalem, a jedna na 1000 śmiercią – uważasz, że masz na tyle szczęścia w życiu, że unikniesz nieszczęścia jadąc zbyt szybko?

Z danych Policji za 2016 rok wynika, że szczególną uwagę należy zwrócić na wypadki spowodowane w wyniku niedostosowania prędkości jazdy do warunków ruchu. Jest to jedna z głównych przyczyn wszystkich wypadków zaistniałych na polskich drogach z udziałem kierujących pojazdami (21,4 proc.). Co więcej, wskaźnik ten wzrósł w 2016 r. w stosunku do roku 2015 o 0,8 proc.!

W przeważającej części, sprawcami wypadków drogowych w grupie osób 18 – 24 są mężczyźni. Sprawcami 29 081 (86,4 proc.) wypadków w 2016 r. byli kierujący pojazdami, przy czym największą liczbę sprawców wypadków w tej grupie – 4503 (15,5 proc.) – stanowiły osoby w wieku 18-24 lata, w tym 1327 kobiet (29,5 proc. i 3176 mężczyzn (70,5 proc.

Poniżej spot Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – robi wrażenie!