Pomysł na przydrożną dystrybucję paliwa zrodził się 100 lat temu. W Polsce pierwsze stacje benzynowe, zwane pompami, pojawiły się w 1924 w Warszawie – wcześniej benzyna była dostępna w aptekach i składach chemicznych.

 

Jak powstały staje benzynowe w Polsce? W 1925 roku w wyniku fuzji Spółki Bracia Nobel w Polsce ze Spółką Akcyjną „Olej Skalny” utworzono Spółkę Akcyjną „Standard Nobel w Polsce”, która jako pierwsza rozpoczęła w Polsce budowę ulicznych stacji paliw – w latach 20. zbudowano ich ponad 300.  Stacje benzynowe były zaopatrywane były przez nowoczesne cysterny samochodowe. Na słabo zaludnionych, wielkich obszarach Kresów jeszcze w latach 30. rzadka sieć stacji benzynowych uniemożliwiała normalne korzystanie z samochodu

1925 rok , Stacja benzynowa w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Sygnatura 1-G-3934

Rok 1936. Stacja benzynowa i obsługi samochodów w Katowicach.

W lipcu 1944 władze państwowe zadecydowały o powołaniu Polskiego Monopolu Naftowego (później nazwę zmieniono na Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych), którego zadaniem było zabezpieczenie ocalałej po wojnie infrastruktury paliwowej i przygotowanie jej do dystrybucji paliwa. 3 grudnia 1945 roku utworzono państwowe przedsiębiorstwo mające zająć się dystrybucją paliw – Centralę Produktów Naftowych (CPN). Instytucja ta funkcjonowała do 1999 roku

„Współczesną” nazwę CPN zawdzięcza Ministrowi Przemysłu, który 3 grudnia 1945 roku specjalnym zarządzeniem utworzył państwowe przedsiębiorstwo Centrala Produktów Naftowych. 10 lat później ponownie przekształcono organizację i nadano jej nazwę Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi „CPN”.

Rok 1957. Widok zewnętrzny budynku stacji w Jankach.

1968 rok „Nowo otwarta stacja benzynowa przy ul. Wilczej” – zdjęcie pochodzi z tygodnika Stolica nr 1 (1048) 07.01.1968

1973 rok. Pracownik stacji przy dystrybutorze z Etyliną 94. Widoczny tył samochodu Fiat 126p.

Stacja CPN przy ul. Warszawskiej w roku 1975

Samochody na stacji benzynowej w 1978 roku.